Kære medlemmer

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at afholde rideklubbens generalforsamling i februar måned. Bestyrelsen har besluttet at det anses som forsvarligt at afholde generalforsamling, under de nuværende restriktioner. Derfor inviteres I til generalforsamling:

tirsdag den 11. maj 2021 klokken 18.00 ved den store ridebane 

Tilmelding er nødvendig og foregår ved at sende en mail til rideklubben med fulde navn på deltagende, sidste tilmelding er søndag 9. maj.
Fra klokken 17.45 serveres der pølser fra grillen og lidt til at slukke tørsten med. Generalforsamlingen vil foregå udendørs, så husk påklædning efter vejret.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  Heidi Bickam (formand) – er ikke på valg
  Lena Hedemann (medlem) – er ikke på valg
  Kirstine Quaade (sekretær) – er ikke på valg
  Cecilie Stensgaard (kassér) – er på valg, genopstiller
  Emma Lemmer Jørgensen (næstformand) – er på valg
  Mette Thuesen (suppleant) – er ikke på valg
  Camilla Wahl Bach (suppleant) – er på valg, genopstiller
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til rideklubben: mail@gl-estrup-rideklub.dk senest 9/5

Indkaldelse til generalforsamling 2021