Sikkerheds- og ordensregler for Gl. Estrup Rideklub

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes
ved ophold på klubbens faciliteter:

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 • Du må ikke springe alene i hallen eller på udendørsbanerne, når du er under 18 år, du skal være under opsyn af din værge
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Før altid en hest i trense eller træktov
 • Løb eller råb ikke i staldene, hallen eller foderladen eller på de udendørs baner
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
 • Du må ikke tale i mobiltelefon, når du er til hest eller når du longerer
 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn
 • Heste må ikke være løse på staldgangen
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
 • Ved ridning i hallen og på udendørsbanerne passerer man hinanden ”venstre mod venstre”
 • Ved undervisning er det dog den, der modtager undervisning, der har retten til hovslaget
 • Ryd op efter dig, hvis du har brugt bomme, cavalettis, spring eller tanteskamler
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand
 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre